Visar goda exempel som är knutna till Region Stockholm.