Om oss

QRC har visionen att delad kunskap ger bättre hälsa. 
Vi stödjer arbetet där kvalitetsregister förbättrar hälsan genom att patienten och hens vårdgivare delar data med varandra, och i nästa steg delar resultat från analyser av patientgrupper med vårdens ledare och beslutsfattare, forskare, myndigheter och näringslivet.