Kontakta oss

Kontakta oss om du vill:

  • starta eller vidareutveckla ett register
  • arbeta professionellt i vården och använda kvalitetsregister i förbättringsarbete
  • använda kvalitetsregister i forskning
  • utveckla nya innovativa verktyg, arbetsmodeller eller beslutsstöd för att använda kunskap i vården på effektivare och mer värdeskapande sätt

Vi samverkar också med organisationer, myndigheter och företag som använder eller vill använda kvalitetsregister för att förbättra vårdkvaliteten och forska om hur vården fungerar.

Välkommen att kontakta oss!
info@qrcstockholm.se


Susanna Lagersten
Chef
08-123 131 22
070-001 15 14
E-post

Inger Rising
Biträdande chef
08-123 135 12
070-001 78 37
E-post

Emilia Ricciuti
Kommunikatör
08-123 130 61
070-002 83 16
E-post

Helena Tjärnberg
Administratör
08-123 131 71
072-582 44 07
E-post

Lillemor Egertz
Projektledare
08-123 131 34
070-001 19 79
E-post

Gunilla Jacobsson-Ekman
Projektledare
08-123 131 43
070-001 15 13
E-post

Julia Sid
Projektledare Coachingakademin
076-338 73 37
E-post

Hans Lindqvist
Projektledare
08-123 133 64
072-582 30 64
E-post

Jenny Björk
Projektledare, Psykiatriambassadör
08-123 138 89
070-003 83 99
E-post

Neha Sharma
Psykiatriambassadör
08-123 135 66
073-973 48 69
E-post 

Lotta Söderman
Psykiatriambassadör
08-123 138 62
070-003 81 99
E-post

Evalill Nilsson
Projektledare PROM, Itembanking
08-123 135 97
E-post

Cristin Lind
Facilitator Patientsamverkan
08-123 132 86
072-582 44 63
E-post

Maria Anna Di Lucca
Statistiker
072-012 83 37
E-post

Robert Larsson
Jurist
QRCs rådgivare i juridiska frågor
E-post

Camilla Björk
IT-arkitekt, Teknisk projektledare
08-123 133 22
072-582 30 22
E-post