Kontakta oss

Kontakta oss om du vill:

  • starta eller vidareutveckla ett register
  • arbeta professionellt i vården och använda kvalitetsregister i förbättringsarbete
  • använda kvalitetsregister i forskning
  • utveckla nya innovativa verktyg, arbetsmodeller eller beslutsstöd för att använda kunskap i vården på effektivare och mer värdeskapande sätt

Vi samverkar också med organisationer, myndigheter och företag som använder eller vill använda kvalitetsregister för att förbättra vårdkvaliteten och forska om hur vården fungerar.

Välkommen att kontakta oss!
info@qrcstockholm.se