Världens bästa HIV-vård

InfCare HIV är ett nationellt kvalitetsregister där nästan alla är med av de ca 6800 personer i Sverige som lever med kronisk HIV-infektion. I läkarnas beslutsstöd sammanfattas allt från första provtagningen till dagens status för varje enskild patient. Och man kan ställa enskilda resultat mot hela gruppens vilket gör det lättare för läkarna att notera avvikelser. I ett fall hittade man falskt förhöjda resultat från ett geografiskt område i Sverige. Det visade sig då att laboratorierna där hade som en besparing bytt till nya provrör vilket gav felaktigt höga virusnivåer. Dessa patienter hade samma behandling som i övriga Sverige och mådde egentligen lika bra men hade felaktiga provsvar. Med hjälp av jämförelser i kvalitetsregistret upptäcktes detta och kunde rättas till så att träffsäkerheten återställdes. 95 % av patienterna är virusfria i Sverige vilket är bäst i världen. Den nya informationshanteringen förbättrar vården och sparar pengar.

 

 

Ansvarig Kontaktperson

Veronica Svedhem Johansson
veronica.svedhem-johansson@karolinska.se

Senaste