Gemensam vårdplan med patienten

Personcentrerad vård är både ett arbetssätt och ett nytt förhållningssätt som sjuksköterskan och lektorn Lars-Eric Olsson arbetat fram. Lars-Eric genomförde först en studie på en ortopedisk avdelning med överraskade goda resultat. Lärdomarna därifrån sprids nu till andra sjukhus och även till avdelningar med andra inriktningar.

Där en standardiserad vård försöker anpassa patienten till en befintlig process – försöker man inom personcentrerad vård anpassa processen till patienten. Idén är att detta förhållningssätt skall genomsyra allt patienten möter. Redan i första ankomstsamtalet får patienten svara på öppna frågor om varför de har sökt, vad de önskar uppnå och om det finns möjlighet till gemensamma mål. Under första ronden görs en gemensam vårdplan som beskriver alla steg under sjukhusvistelsen fram till dess att patienten får åka hem. Patienten blir på detta sätt mycket mer involverad och delaktig i sin vård vilket har lett till dramatiskt kortare vårdtider och nöjdare patienter.

En positiv bieffekt är att man fått en bättre arbetsmiljö. 

Ansvarig Kontaktperson

Lars-Eric Olsson
lars-eric.olsson@gu.se

Senaste