Kvalitetsregister som verktyg i förbättringsarbete

Christina Agvald- Öhman som är ordförande i Svenska intensivvårdsregistret (SIR) och Mikael Eklöf som är registerkoordinator på Svenskt Beroenderegister (SBR) och BUSA har gått utbildningen i förbättringsarbete hos QRC Coachingakademi.

Christina har både varit med som registercoach till tre team och hon gick även själv coachutbildningen 2013-2014. Mikael har också gått utbildningen 2015-2016 och medverkat som registercoach till andra team som använt SBR som verktyg i sitt förbättringsarbete.

Hur skulle du beskriva kvalitetsregistrens roll i förbättringsarbete Christina?

– Jag tror det blir allt viktigare. Vi går nu ifrån att vara register som samlar data, vilket är nödvändigt i uppbyggnadsfasten, till att nu alltmer fokusera på använda data för förbättring och forskning. Det är någonting som SIR satsar mycket på.

”Jag tycker att man som verksamhetschef ska fundera mycket mer över ständiga förbättringar i verksamheten där man kan involvera sina kvalitetsregister!”

Nu har ni haft många team med i Coachingakademin – vad är dina erfarenheter så här lång efter att följt deras arbete?

– Jag tycker att det har varit intressant! Det var annorlunda första året när jag själv gick utbildningen. Då var jag mycket mer aktiv för det var också en del av min egen lärandeprocess. Nu senast med tre team har jag inte haft möjlighet att vara lika aktiv men jag har i princip erbjudit alla team att vara med på två heldagsbesök. Det som slår mig är att de behöver väldigt lite hjälp, det är så lätt att få data från oss. Jag har flera gånger frågat om de behöver hjälp med något men de hittar vad de behöver på vår utdataportal. Det innebär att det inte har varit något arbete med att förse dem med data, det kan de göra själva.

Är det något som du har blivit förvånad över eller något som du inte har tänkt på innan?

– En sak som jag reflekterat över är att ni gjort en väldigt bra förbättring med det här ledarskapsspåret som ni kör parallellt, många ledare tar inte kvalitetsregister och förbättringsarbete på allvar vilket är väldigt synd tycker jag.

Hur använder teamen registren?

– De använder dem lite olika beroende på vilka mål som de har. De flesta går in i utdataportalen och hämtar data utifrån vad de har tänkt jobba med, de har möjlighet att dela upp det på dagar/veckor/månader/år. De har även möjlighet att ta ut data i excelfiler och jobba med run charts som man lär sig i det här programmet. De använder SIR som verktyg, de har även brutit ner frågorna i mindre delar och då tagit hjälp av andra journaldata.

Vilken nytta har SIR av att delta i det här?

– SIR vill ju hela tiden att folk ska använda våra data, så det är jätteroligt att det har varit med fyra team och vi försöker uppmuntra fler team att söka till nästa omgång. Vi lyfter det på vår årliga utbildningskurs så nu i år kommer två av teamen (SÖS och Karolinska Huddinge) att presentera vad de gjort. Vi vill gärna göra reklam för det här för vi tycker att det är en viktig del i arbetet med vårt kvalitetsregister.

Vad skulle du säga till andra som är nyfikna på det här programmet?

– Jag tycker att man som verksamhetschef ska fundera mycket mer över ständiga förbättringar i verksamheten där man kan involvera sina kvalitetsregister! Det är lätt att fastna i nedskärningar mm. Ska man få in förbättringsarbete i vardagen så att det inte är kortvariga projekt utan kontinuerligt pågående i verksamheten så är det här en bra metod att få en utbildad coach men då måste man också ha ledare som tycker att det är viktigt. Man måste ha med alla personalkategorier.

 

 

 

 

Ansvarig Kontaktperson

Christina Agvald-Öhman
Christina.agvald-ohman@sll.se

Mikael Eklöf
Mikael.s.eklof@sll.se

Senaste