HBTQ mottagning – En ungdomsmottagning utifrån person, inte kön.

*HBTQung-mottagningen öppnade för ett år sedan på Södersjukhuset I Stockholm. De tar emot ungdomar med frågor kring sin sexualitet eller sin sexuella hälsa. Den här gruppen av unga är särskilt utsatt men har få ställen att vända sig till. ”Kommer de att se mig utifrån mitt kön eller som den jag är?” är en vanlig fråga bland de som söker hjälp. Rädslan för bemötandet inom den ordinarie vården gör att väldigt få söker hjälp eller i många fall inte alls. På mottagningen har sexologen, kuratorn och gynekologen ett tätt samarbete och kan därmed täcka en stor del av de frågor som uppstår bland de som söker sig till dem.

Mottagningen är öppen en gång i veckan och bara några veckor efter uppstarten var mottagningen fullbokad. Det indikerar på det behov som finns bland unga HBTQ. Mottagningen eftersträvar stor tillgänglighet och tar in bokningar både via telefon och Mina vårdkontakter. Den här typen av vård är eftertraktad och med en utbildad personal kring HBTQ-frågor kan man nå fler och hjälpa unga även utanför storstäderna.

 

*HBTQ står för och innefattar homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.

Ansvarig Kontaktperson

Senaste