Den nya Ronden

En stor utmaning på många sjukhus idag är att kunna bedriva effektiv vård och samtidigt behålla en hög patientnöjdhet. Det är en balansgång mellan kvalitet och kvantitet. Genom att förändra en enkel sak som läkarnas rond har man på några sjukhus i Kungälv, Karlskrona och i Stockholm lyckats frigöra tid och förbättra vårdens kvalitet. Den nya Ronden bygger på att patienterna kommer till läkaren, istället för tvärt om. De får då möjlighet att tala ostört om sin situation med ansvarig läkare och kan påverka vårdens insatser. Detta sköttes tidigare på salen som patienten ofta delade med upp till tre andra personer. Film - Vad vet vi?

Film - Ronden hänsyn

Ronden på Kungälvs sjukhus wardround.net

Ansvarig Kontaktperson

Martin Rejler
martin.rejler@lj.se

Senaste