Effektivare rapporter och mer tid för patienterna

– Vi har arbetat med att effektivisera och strukturera arbetet på avdelningen. I korthet kan man säga att vi identifierat tidstjuvar och försökt eliminera eller minska de. I huvudsak har det handlat om rapporter och möten som tagit mycket tid. Teamet har velat minska tiden de lägger på rapporter och möten för att frigöra mer tid till att vara med patienterna. I slutändan gynnar det patienterna då personalen håller tiderna gällande aktiviteter och upplevs inte lika stressade. Det är viktigt för våra patienter att det finns en struktur och ett lugn på avdelningen. Teamet har infört en strukturerad rapportmall och infört mötesstrategier på övriga möten för att vara effektiva och strukturerade.

Erika Nyman Carlsson har med teamet vid Capio Ätstörningscenter Stockholm arbetat för att öka strukturen och korta tiden vid rapportering samt öka tillfredsställelsen hos både personal och patienter. Teamet införde bland annat en ny rapportmall för att strukturera rapporteringen och spara tid vid överlämning. Arbetet föll väl ut och teamet lyckades skapa en hållbar rutin för korta och effektiva möten som ökade nöjdheten hos både och personal och patienter. Parallellt med förbättringsarbete fördes en dialog med kvalitetsregistret Riksät. Det resulterade i en rad förbättringar och ännu bättre förutsättningar för teamet att fortsätta driva förbättringsarbeten.

Vilka resultat tycker ni att ni har nått både på det personliga planet och när det gäller förbättringsarbetet? – Teammedlemmarna har vuxit som individer och hittat ett fantastiskt sätt att arbeta på. De har själva vunnit insikt om hur man genomför möten på ett effektivt sätt och kompletterat varandra mycket bra utifrån sina olika kunskaper och olikheter.

Hur tänker ni tillämpa kunskaperna i ert fortsatta arbete? – Teamet kommer fortsätta att använda de strategier och metoder som de lärt sig under kursen. Målsättningen är att ha ett fungerande och ihållande förbättringsarbete som inte stannar av. Jag kommer att coacha andra avdelningar inom organisationen och ta hjälp av teamet som får sprida sin kunskap och erfarenhet om förbättringsarbetet så att det kommer till nytta för fler.

Vad har ni fått ut av den här kursen? – Teammedlemmarna har lärt sig att små förändringar kan göra stora skillnader. De har också lärt sig att ha tålamod och att det är viktigt att sätta tydliga mål och att mäta dem, annars vet man inte när en förändring har skett. Tidigare har de gjort ganska snabba förändringar, men inte följt upp eller mätt resultaten och då har man mest gått på känslan. Efter ett tag är personalen tillbaka i gamla mönster igen och förändringen har därmed inte gett någon effekt. Vilka utmaningar har ni stött på? – Den största utmaningen har varit att hitta tid för att jobba och att alla träffas samtidigt. På en avdelning när man jobbar i skift blir det lite svårt. En annan utmaning är att involverar alla i personalgruppen så att de vet vad vi gör och även jobbar mot samma mål, det är också svårt när alla jobbar skift.

Mer information: http://qrcstockholm.se/coachingakademin/goda-exempel/deltagare-berattar/capio-atstorningscenter

 

 

 

Ansvarig Kontaktperson

Erika Nyman-Carlsson
Erika.Nyman-Carlsson@capio.se

Senaste