På Rinlglas sida delar vi med oss av goda exempel med anknytning till arbetet med kvalitetsregister.

QRC har visionen att delad kunskap ger bättre hälsa. 
Vi stödjer arbetet där kvalitetsregister förbättrar hälsan genom att patienten och hens vårdgivare delar data med varandra, och i nästa steg delar resultat från analyser av patientgrupper med vårdens ledare och beslutsfattare, forskare, myndigheter och näringslivet.

Läs mer på www.qrcstockholm.se